U Lifestyle

【冷知識】為何用熱水沖茶、沖咖啡更快入味?一個簡單科學實驗解構背後原來

有沒有想過平日我們沖茶包或沖咖啡時,都經常會用熱水沖泡,令味道更佳更入味,反而用凍水沖泡味道就失色不少。原來用熱水沖沖茶背後跟一個科學實驗有關,馬上為大家拆解一下啦! 2020年美國小姐Camille

獨有內容

下載睇盡足本版玩買食優惠資訊

(掃描 QR Code)