【KFC食譜】在家輕鬆還原KFC名物! 黑椒蘑菇飯/蜜糖鬆餅/香滑薯蓉食譜

在家輕鬆還原KFC名物! 黑椒蘑菇飯/蜜糖鬆餅/香滑薯蓉食譜

發佈: 2021.04.17
文: Carmen Luk

一提起KFC,大家必定會諗起炸雞、葡撻、蘑菇飯等經典食物,相信有不少朋友都是其粉絲~以下就教大家整3款必食推介,做法簡單,新手下廚都無難度!鍾意食的朋友可以試試係屋企整~

1.黑椒蘑菇飯

每次吃KFC的經典蘑菇飯,都覺得太少醬汁,不夠送飯。今次就教教大家在家中都可以神還原整到黑椒蘑菇飯,而且所需材料和做法都十分簡單,醬汁味道超濃郁,香辣惹味,送飯一流!鐘意食的朋友一定要試試~

 

2.蜜糖鬆餅

深受歡迎的KFC蜜糖鬆餅,做法同樣簡單,零難度的KFC鬆餅食譜也可在家輕鬆還原!這款美式鬆餅外脆內軟,面頭還有甜甜的蜜糖味,一起試試這款鬆餅食譜,在家幾時都有KFC蜜糖鬆餅食啦!

 

3.KFC經典薯蓉

不少人到KFC除了吃炸雞和葡撻外,它們經典的薯蓉亦非常受歡迎,今次就教教大家在家中都可以神還原整到,而且所需材料十分簡單,更會附有KFC薯蓉的秘製醬汁,喜歡吃薯蓉的你就一定要試試啦!

 

 

↓送您東海端午粽 - 香港製造信心保證↓

↓「瑤柱綠豆粽」及「湘蓮鹼水粽」↓


【立即推薦】

↓ 賺加碼U Fun換現金券及免費禮品 ↓

more