KFC期間限定情人節「細味.甜蜜草莓」系列甜品!朱古力草莓葡撻/玫瑰荔枝草莓迷你鬆餅全新登場

發佈: 2021.01.21
文: 談允希

【情人節2021】KFC今年情人節全新推出「細味.甜蜜草莓」系列甜品,包括朱古力草莓葡撻及玫瑰荔枝草莓迷你鬆餅,將於1月21日及2月4日推出!KFC朱古力草莓葡撻(單價$12;套餐加配價$10;升級價$4)率先於1月21日起供應,而KFC玫瑰荔枝草莓迷你鬆餅(單價$12;套餐加配價$10;升級價$4)將於2月4日起推出。

↓【送機票✈️】分享旅行靚相 贏免費機票↓

↓ 請您免費飛轉日/韓/泰!↓


↓【限時搶⚡】Louiscocoa鳳梨啤酒口味可可即沖營養代餐奶昔!↓

↓ 首創含微量酒精代餐 / 嚴選高級可可粉 / 加水即沖即飲!↓

more