U Lifestyle App賞您樂活博覽及亞洲素食展2021入場門票

發佈: 2021.05.26
文:

集合喇,素友們!等咗咁耐,亞洲素食展2021將於6月10 - 13日喺灣仔會展舉行喇!今年增至4天展期,展覽唔止為您搜羅咗一系列最新嘅素食同綠色產品,仲會舉辦多場「綠色生活專區」講座、手沖咖啡同盆栽等環保工作坊,助您輕鬆打造健康生活!

想參與呢個年度素食盛會,依家喺U Lifestyle App《U Jetso》優惠專區就可憑150 U Fun免費換領入場門票2張,新舊會員人人有份,只要登記成為會員及完成首日迎新任務即可換領!

 

【樂活博覽及亞洲素食展2021】舉辦詳情:

2021610日至12 11:00am 8:00pm

2021613 11:00am 7:00pm

香港會議展覽中心 - 展覽廳3FG

 

立即換領 https://bit.ly/3ugH5De

*數量有限,先到先得,換完即止。須受條款及細則約束。

 

條款及細則:

- 此禮品可於U Lifestyle位於北角的辦公室領取或以郵寄方式領取。若選擇郵寄,會員須確定所提供的個人資料及地址無誤,並自行承擔郵寄風險,因未能聯絡或資料出錯令會員未能如期收到禮遇,或因禮遇於郵寄途中損毀或遺失,U Lifestyle概不負責,禮遇將不獲補發而有關U Fun亦不會退回。

- 本活動的獎品由柏堡贊助,並須受有關條款及細則約束。

- 如因應疫情或其他情況,展覽官方或政府公佈取消、提早結束、縮短開放時間或實施其他相應的防疫措施,有關門票及U Fun將不會退回,亦不可更換其他禮遇。請留意展覽官方公佈,並請遵從有關防疫措施。U Lifestyle 概不負責。

- 門票不可用作任何商業用途,不可轉讓予其他人,不可兌換現金或換取其他優惠。

- 門票數量有限,先到先得。

- 會員須同意接受《UU積FUN賞》服務條款及U Lifestyle的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。

- 每人須以一個 U Lifestyle APP帳戶及裝置參加《UU積FUN賞》(包括領取及累積U Fun、換領禮遇等),並以會員本人之個人資料來換取禮遇及專享功能,而有關個人資料將作核對會員身份之用。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《UU積FUN賞》,或任何人以多於一個帳戶參加,U Lifestyle 保留一切權利,包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有 U Lifestyle 帳戶、凍結該會員之重複或違規U Lifestyle 帳戶、取消部份或所有已賺取的 U Fun與兌換的禮遇及專享功能,而不會對會員作另行通知。

- 會員須提供電話號碼進行電話認證,以進行《UU積FUN賞》禮遇換領申請。有關的禮遇換領申請將於遞交翌日起計5-8個工作天內處理(不包括星期六、日以及公眾假期)。

- 所有禮遇均不得退回或更換其他禮遇,而 U Fun 亦不會退回。U Fun 並無金錢價值,不能以任何方式兌換現金。

- 如因供應或其他問題而導致有關禮遇不能被如期送出,有關禮遇或由其他同等價值之禮遇補上。

- 有關禮遇/相關產品之品質、用後反應、使用及服務條款,U Lifestyle 概不負責。

- 會員填寫禮遇換領申請表格時,必須提供本人之個人資料及聯絡方法。若需他人代領,代領安排將詳見於正式領獎通知電郵。

- 如發現會員以空號、假帳戶或重複登記會員帳戶參加,或以任何方式擾亂或操控遊戲 (例如一個會員帳戶內以多於一個身份參加《UU積FUN賞》),U Lifestyle有權取消有關人士的禮遇申請資格,以及凍結或刪除有關之U Lifestyle會員帳戶,而毋須事先通知、作出解釋或補償。

- U Lifestyle 保留權利隨時自行更改、撤回或終止所有計劃、獎賞、禮遇、條款及細則,任何改動將於 U Lifestyle 各頻道之會員專區內公開發佈,不另作通知。

- 如有任何爭議,U Lifestyle 及柏堡保留最終決定權。

- 資料及圖片只供參考,一切以實物為準。

 

 

↓【限時搶⚡】MG Spirit西班牙清新水果酒!↓

↓ 獨特微醺體驗 / 西班牙釀製 / 天然新鮮果汁混合5.5%酒精伏特加!↓


↓【限時搶⚡】Louiscocoa鳳梨啤酒口味可可即沖營養代餐奶昔!↓

↓ 首創含微量酒精代餐 / 嚴選高級可可粉 / 加水即沖即飲!↓

more