7-Eleven推出首個中文版Wordle「估乜賞乜」猜字有獎遊戲 一連20日請你食7-SELECT系列食品+贏取現金券!

發佈: 2022.04.07
文: 陸嘉敏

近日經常宅在家,7-Eleven推出首個中文版Wordle - 7仔「估乜賞乜」Foodle 猜字有獎遊戲,讓大家玩近期大熱的猜字遊戲之餘,亦能測試對7-SELECT系列美食的認識,包括點心雞髀、飯糰手卷、三文治、甜品等。有得玩又有得贏獎品,各位7仔粉絲絕不能錯過!

7仔「估乜賞乜」為期一連20日(4月6日至25日),每日放出一條由7-SELECT美食名稱組成的4字題目,例如「瑞士雞髀」,玩家只要在6次機會內估中,首500名玩家即可贏取7-Eleven現金券,日日玩,日日賞!玩家在成功挑戰後可立即分享成績到社交平台,與親朋好友互相競賽比拚一番!

於推廣期間,每天早上9時正,登入「估乜賞乜」^活動網站www.711-foodle.com,根據提示完成挑戰,每天首500名估中答案的玩家,於登記香港手提電話號碼後,將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得「7-Eleven $5電子現金券」之連結;其後估中的玩家,亦可獲得當天遊戲答案的「$2優惠券」。每名玩家每日可參與一次,玩足20日,就有機會贏得高達$100電子現金券!

「估乜賞乜」教學:

玩家可根據每日提示,有六次機會猜出7-SELECT 系列美食的產品名稱,在方格內填寫好答案後,按「提交」。每次猜題後,方格顏色含顯示你的答案有多準確。

7-Eleven推出首個中文版Wordle「估乜賞乜」猜字有獎遊戲   一連20日請你食7-SELECT系列食品+贏取現金券!

綠色方格代表該字是食品中其中一字並在正確的位置。橙色方格代表該字是食品中其中一字但位置不正確。黑色方格代表該字不在食品名稱之中。

7-Eleven推出首個中文版Wordle「估乜賞乜」猜字有獎遊戲   一連20日請你食7-SELECT系列食品+贏取現金券!

只要成功拼出最終的謎底,就會全部方格變成綠色!由2022年4月6日至4月25日(共20天),每天首500名估中答案的玩家,將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得「7-Eleven $5電子現金券」一張;其後估中的玩家,亦可獲得當天遊戲答案的「$2產品優惠券」。

首500名估中答案的玩家須輸入有效的香港手提電話號碼以登記領取電子現金券。

得獎者將在一個工作天內以手提電話短訊(SMS)方式,獲得電子現金券兌換連結。

7-Eleven推出首個中文版Wordle「估乜賞乜」猜字有獎遊戲   一連20日請你食7-SELECT系列食品+贏取現金券!

一鍵即分享成績到社交平台,跟朋友分享你成功猜對的喜悅。

7-Eleven推出首個中文版Wordle「估乜賞乜」猜字有獎遊戲   一連20日請你食7-SELECT系列食品+贏取現金券!

^條款及細則請參閱:https://bit.ly/36Ukkz0

 

↓【出Post賺現金賞】《社群》助您發展創作者事業↓

↓透過發佈帖文賺取收入!立即參加!↓


↓【限時搶⚡】Louiscocoa鳳梨啤酒口味可可即沖營養代餐奶昔!↓

↓ 首創含微量酒精代餐 / 嚴選高級可可粉 / 加水即沖即飲!↓

more