Shari Shari Kakigori House

*以上資料由用戶提供
餐廳資料
營業時間:
星期日至四 1pm-11pm、星期五及六 1pm-12mn
付款方法:
現金及八達通,不設加一
簡介:
交通:港鐵銅鑼灣站 F1 出口
最新文章
熱門標籤